Oikominen ilman maalausta

PDR – Pienten lommojen oikaisu maalipintaa rikkomatta

Kyseessä on erikoismenetelmä jossa oikaistaan auton pellissä olevia pieniä ruttuja ja lommoja maalipintaa rikkomatta, raevahingot tai vaikkapa parkkipaikalla tulleita painaumia. Sellaisissa tilanteissa missä tätä erikoismenetelmää voidaan käyttää on korjauskustannukset yleensä vain murto-osa siitä mitä se olisi perinteisellä tavalla oikaistuna ja maalattuna.

Kuinka oikaisu maalipintaa rikkomatta tapahtuu?

Aluksi maalipinta analysoidaan, mm. mitataan maalikalvon paksuus. Auto asetetaan juuri oikeanlaiseen valaistukseen juuri tätä toimenpidettä varten suunnitelluilla valolaitteilla. Sen jälkeen alkaa varsinainen oikaisutapahtuma erikoistyökaluilla. Kyseessä on hyvin tarkkuutta vaativaa käsityötä joka ei ole millintarkkaa työtä vaan se pikemminkin on kymmenysosa millintarkkaa työtä.